Διαχείριση και αντιμετώπιση της νεοπλασματικής νόσου

11 Ιούν 2020

Διαχείριση και αντιμετώπιση της νεοπλασματικής νόσου

Η διαχείριση και αντιμετώπιση της νεοπλασματικής νόσου αποτελεί μία πρόκληση τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του. Η ολιστική αντιμετώπιση της νόσου προϋποθέτει την κατάλληλη αξιολόγηση, στήριξη και θεραπεία από ειδικούς ψυχικής υγείας προκειμένου ο ασθενής να μπορέσει να διαχειριστεί με το καλύτερο τρόπο  το συναισθηματικό στρες που η νόσος προκαλεί.

 Τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπευτική διαδικασία   μπορεί να διακινήσουν   φυσιολογικά συναισθήματα άγχους ,φόβου, θυμού ,ματαίωσης  ή και αβοηθησίας που συνδέονται με την προσαρμογή σε μία νέα κατάσταση, την αγωνία για την έκβαση της θεραπείας, τις προϋπάρχουσες πεποιθήσεις και αντιλήψεις για τη φύση της νόσου. 

Η παρουσία αγχώδων, καταθλιπτικών αλλά και πολλών άλλων συμπτωμάτων τόσο  από τη ψυχική όσο και τη σωματική  σφαίρα είναι συχνή στους ογκολογικούς ασθενείς και μπορεί να συνδέονται  με το στρες που προκαλεί η ίδια η νόσος, την αναζωπύρωση κάποιας προϋπάρχουσας ψυχικής νόσου αλλά συχνά και από  παρενέργειες της ίδιας της  θεραπείας. Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να  είναι  βασανιστικά, συχνά   ωστόσο υποεκτιμούνται επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την ποιότητα ζωής του ασθενούς,  ειδικά σε μία περίοδο που καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις και ενεργητικό ρόλο  σχετικά με τη θεραπεία του. 

Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπισή τους, είναι καθοριστικής σημασίας καθώς βελτιώνει την ποιότητα ζωής, ενισχύει την υιοθέτηση προσαρμοστικών συμπεριφορών και σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.