Συνεργάτες

Συνεργάτες & Ομάδα Στήριξης

Γραμματέας - Ψυχολόγος

Μαμαλούδη Παναγιώτα 6984406050

Παθολόγος - Παρηγορική Ιατρική

Δρ. Νατάσσα Παπαδαυίδ-Ειδική

Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος για ΠΑΙΔΙΑ

Δρ. Δημήτριος Δεμέναγας

Ψυχίατρος

Δρ. Κων/νος Σαμαράς

Ψυχολόγος

Δρ. Ήλια Θεοτοκά

Οδοντίατρος

Δρ. Χρυσός Γεώργιος

Λογοθεραπεία

Κεράτσας Επαμεινώνδας

RTsafe

Δρ. Ευάγγελος Πάππας