Μετά τη Θεραπεία

ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Όταν η θεραπεία ολοκληρώνεται οι περισσότεροι ασθενείς επιστρέφουν στις φυσιολογικές τους δραστηριότητες. Ωστόσο, για ορισμένους ασθενείς απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάρρωσης και υποχώρησης των παρενεργειών της θεραπείας καθώς και ανάλογη υποστήριξη. Ανάλογα με το νόσημα και το θεραπευτικό πλάνο μπορεί να επακολουθήσει χειρουργείο ή επικουρική χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία, κ.ά..

Η ακτινοθεραπεία διαρκεί αρκετές εβδομάδες. Έτσι, ο τερματισμός της θεραπείας πολλές φορές επιφέρει σύγχυση, αισθήματα ανασφάλειας ή μοναξιάς, καθώς ο ασθενής απομακρύνεται από το γιατρό του, το προσωπικό ή/και άλλους ασθενείς. Αυτά είναι κοινά συναισθήματα. Ο καρκίνος μπορεί να αλλάξει τη ζωή. Ο χρόνος που απαιτείται για να επιστρέψει ο κάθε ασθενής στην ρουτίνα του ή να προσαρμοστεί σε μια νέα ρουτίνα διαφέρει από άτομο σε άτομο.