Σαρκώματα Μαλακών μορίων

Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαμβάνουν τη χειρουργική εξαίρεση, την ακτινοθεραπεία και την χημειοθεραπεία αναλόγως της θέσης του όγκου, της έκτασης του και της γενικής κατάστασης του ασθενούς.

Η Ακτινοθεραπεία ή η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί πριν ή μετά τη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του όγκου. Όταν χορηγείται πριν από τη χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία καθιστά τον όγκο μικρότερο και μειώνει την ποσότητα του ιστού που πρέπει να αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Η θεραπεία που χορηγείται πριν από τη χειρουργική επέμβαση ονομάζεται εισαγωγική θεραπεία. Όταν δίνεται μετά από χειρουργική επέμβαση, η ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία αντιμετωπίζει τυχόν εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα. Η μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία που εφαρμόζεται για την μείωση της πιθανότητας υποτροπής της νόσου καλείται επικουρική θεραπεία.

Η θεραπεία με ακτινοβολία είναι μια θεραπεία του καρκίνου που χρησιμοποιεί υψηλής ενέργειας ακτίνες X ή άλλους τύπους ακτινοβολίας, για να σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα ή να αναχαιτίσει την ανάπτυξη τους .

Υπάρχουν δύο τύποι θεραπείας ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των σαρκωμάτων μαλακών μορίων.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της διαχείρισης των ασθενών με σαρκώματα μαλακών μορίων είναι η χειρουργική επέμβαση.  Οι ακρωτηριασμοί πλέον είναι σπάνιοι και ένα άρτιο χειρουργείο εξασφαλίζει την μικρότερη πιθανότητα τοπικής υποτροπή σε συνδυασμό με τις λοιπές θεραπευτικές μεθόδους. 

Η ακτινοθεραπεία, προεγχειρητικά ή μετεγχειρητικά, χορηγείται για να βελιτστοποιησει τον τοπικό έλεγχο της νόσου. Ο τρόπος που η ακτινοθεραπεία δίνεται εξαρτάται από τον τύπο και το στάδιο του καρκίνου που αντιμετωπίζεται.

Η  Εξωτερική ακτινοθεραπεία χρησιμοποιεί ένα μηχάνημα έξω από το σώμα για να χορηγήσει την ακτινοβολία στον καρκίνο. Μπορεί να χορηγηθεί με τη μορφή της τρισδιάστατης σύμμορφης ακτινοθεραπείας (3DCRT) ή με διαμορφούμενης έντασης ακτινοθεραπεία (IMRT).  Η τελευταία μειώνει σημαντική τη νοσηρότητα συγκριτικά με την 3DCRT  διατηρώντας παράλληλα και καλύτερο τοπικό έλεγχο της νόσου όπως καταγράφηκε πρόσφατα.

Η Βραχυθεραπεία χρησιμοποιεί μια ραδιενεργές ουσίες που μέσω  βελόνων, σπόρων, συρμάτων, ή καθετήρων, που τοποθετούνται απευθείας ή κοντά στον καρκίνο.  Η μέθοδος αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος χορήγησης  ακτινοβολίας με σημαντικό βραχύτερο θεραπευτικό χρόνο, αλλά εφαρμόζεται σε μικρούς όγκους και ειδικευμένα κέντρα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

  • Σε όγκους μεγάλου μεγέθους , >5εκ ή/και χαμηλής  διαφοροποίησης (προ ή μετεγχειρητικά)
  • Μετεγχειρητικά επί θετικών χειρουργικών ορίων
  • Σε όγκους του οπισθοπεριτοναΐκού χώρου
  • Σε ανεγχείρητη νόσο
  • Για την αντιμετώπιση μεταστατικής νόσου (π.χ. πνευμονικές μεταστάσεις) ακτινοχειρουργική

Οι καταγραφούμενες παρενέργειες μειώνονται όταν ειδική ομάδα ιατρών ασχολείται με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενών. Το άρτιο χειρουργείο και οι πιο εξελιγμένες μορφές ακτινοθεραπείας μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης των εξής παρενεργειών:

Διαταραχές επούλωσης του τραύματος, διαταραχές της ανάπτυξης του οστού και των μαλακών μορίων, οίδημα, δερματικός ερεθισμός, κίνδυνος κατάγματος εντός 18 μηνών από την ακτινοθεραπεία και μειωμένη κινητικότητα άκρων λογω ινώσεως.

Σαρκώματα Μαλακών μορίων

Τα σαρκώματα μαλακών μορίων των ενηλίκων είναι μια κακοήθη ασθένεια προκαλούμενη από καρκινικά κύτταρα που αναπτύσσονται στους μαλακούς ιστούς του σώματος.  Οι μαλακοί ιστοί περιλαμβάνουν τους μύες, τους τένοντες, το λίπος, τα αιμοφόρα αγγεία, λεμφικών αγγείων, τα νεύρα και τους ιστούς γύρω από τις αρθρώσεις. Τα σαρκώματα αυτά μπορούν να αναπτυχτούν σχεδόν οπουδήποτε στο σώμα, αλλά είναι πιο συχνά στα άκρα, τον κορμό, και την κοιλιά και ιστολογικά διαφοροποιούνται αναλόγως του μαλακού ιστού που αναπτύσσονται.