Βιογραφικό

Μαρία Ν. Πιπέρη MD, PhD
Αν. Διευθύντρια Τμήματος Ακτινοθεραπείας

Νέες τεχνολογίες προσφέρουν συνεχή βελτίωση στη θεραπεία του καρκίνου με ακτινοβολία. Οι ασθενείς με καρκίνο έχουν όφελος από αυτές τις καινοτομίες και ανακαλύψεις, που έχουν αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Ενώ υπάρχουν πολλές παραλλαγές στις μεθόδους θεραπείας με ακτινοβολία, η προσφορά της πιο εκλεπτυσμένης εκδοχής του καθενός αποτελεί μεγάλη τύχη για τον γιατρό και τον ασθενή του. Η φροντίδα κάθε ασθενή, θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη, γεγονός που οδηγεί σε πλήθος θεραπευτικών συνδυασμών, οι οποίες δε θα μπορούσαν να καλυφθούν με επάρκεια από κάποιο ενημερωτικό μέσο. Είναι σημαντικό να εμπιστευτείτε την ομάδα των γιατρών που θα αναλάβει τη θεραπεία σας, να ενημερωθείτε και να προετοιμαστείτε γι’ αυτή. Η εμπιστοσύνη και η καλή επικοινωνία αποτελεί βασικό σκέλος της θεραπευτικής διαδικασίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Βραβείο Καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης για την ελεύθερη ανακοίνωση με Τίτλο: Έλεγχος sICAM-1 ως Δείκτη Πνευμονικής Βλάβης σε ασθενείς με Καρκίνου του Μαστού υπό Ακτινοθεραπεία 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Χανιά Κρήτης 2011. Εύφημος μνεία: Μέλος Επιτροπής Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλειών : Νεοπλασματικές Διαταραχές, Υπουργείο Υγείας Και Πρόνοιας. 09.2011-12.2011.

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (EOKAO) Αμερικανική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (ASTRO) Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ακτινοθεραπείας και Ογκολογίας (ESTRO) Radiosurgery Society (RSS) Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Γενική Γραμματέας Εταιρείας Δεικτών Καρκίνου και Στοχευμένης Θεραπείας Εκτελεστική Επιτροπή-Γυναίκες στην Ογκολογία στην Ελλάδα, w4O. Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής.