Η Ακτινοθεραπευτική Ομάδα

Επικεφαλής της ακτινοθεραπευτικής ομάδας είναι ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, ο ιατρός που εξειδικεύεται στη χρήση της ακτινοβολίας για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία του καρκίνου. Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος είναι ο γιατρός που θα σχεδιάσει και θα επιβλέψει την ακτινοθεραπεία σε όλη της τη διάρκεια και θα παρακολουθεί τον ασθενή  από την έναρξη της έως την ολοκλήρωση της  ακτινοθεραπείας.

Ο ακτινοθεραπευτής συνεργάζεται με όλα τα μέλη της ακτινοθεραπευτικής ομάδας για να αναπτύξει, να σχεδιάσει και να ορίσει το σχέδιο της θεραπείας, αλλά και να διασφαλίσει πως η κάθε θεραπεία δίνεται στον ασθενή με ακρίβεια, σύμφωνα με το αρχικό πλάνο. Εκτός αυτών, ο ακτινοθεραπευτής θα βοηθήσει τον ασθενή να εξακριβώσει ποια από τα συμπτώματα του αποτελούν παρενέργεια της θεραπείας και να τα αντιμετωπίσει.

Επίσης, είναι ο γιατρός που θα συνομιλεί και θα συνεργάζεται στενά με όλους τους ιατρούς που εμπλέκονται στη θεραπεία του ασθενή, τον ογκολόγο – παθολόγο και τον χειρουργό, καθώς και όλα τα άλλα μέλη της ακτινοθεραπευτικής ομάδας.

Οι ακτινοθεραπευτές ογκολόγοι είναι οι μόνοι ιατροί που έχουν την επιστημονική γνώση να χρησιμοποιούν την ακτινοβολία ως θεραπευτικό μέσο. Στη διάρκεια της απόκτησης ειδικότητας έχουν λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση ώστε να κάνουν χρήση της ακτινοβολίας για θεραπευτικούς λόγους αλλά και να διαχειρίζονται σωστά τις παρενέργειες της ακτινοβολίας.

O σχεδιασμός του θεραπευτικού σχήματος και η υλοποίησή του γίνονται μόνο σε συνεργασία με τον φυσικό ιατρικής. Ο ακτινοφυσικός εξασφαλίζει την ακριβή δοσολογία της ακτινοβολίας, καθορίζει την τεχνική που θα χορηγήσει τη συνταγογραφούμενη δόση, ενώ αναπτύσσει πρωτόκολλα που διασφαλίζουν την ακριβή δοσιμετρία των ασθενών και τα προγράμματα ελέγχου ποιότητας. Επιπλέον συνεργάζεται με τους τεχνολόγους της ακτινοθεραπείας για τη σωστή εφαρμογή του πλάνου θεραπείας. Η εφαρμογή, η εκτέλεση και η παρακολούθηση της θεραπείας είναι ανέφικτη χωρίς τη συμβολή του.

Οι Τεχνολόγοι Ακτινοθεραπείας είναι αυτοί που εφαρμόζουν τη θεραπεία που έχει σχεδιαστεί από τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο και τον φυσικό ιατρικής. Πρόκειται για εξειδικευμένους στον ιατρικό τομέα χειριστές ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων που έχουν εκπαιδευτεί στη φυσική, στην ακτινοπροστασία, στην ανατομία και στη φροντίδα των ασθενών.

Σε κάθε συνεδρία εξασφαλίζουν την υλοποίηση του στόχου ή και των στόχων της ακτινοβολίας, δίνοντας έμφαση στην κάθε λεπτομέρεια, ώστε να μην παρεκκλίνουν από τον ακριβή τους στόχο και κρατάνε καθημερινά αρχεία  ώστε να ενημερώνουν τον γιατρό και τον φυσικό ιατρικής.

Πρόκειται για τον άνθρωπο που συνεργάζεται καθημερινά με όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας φροντίζοντας τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Η Ακτινοθεραπευτική Ομάδα

Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας ασθενής που του έχει συσταθεί να υποβληθεί σε ακτινοθεραπεία, είναι να συναντηθεί με τον θεράποντα γιατρό του, τον ακτινοθεραπευτή ογκολόγο, για να καθοριστεί εάν η ακτινοθεραπεία ενδείκνυται στην περίπτωσή του. Κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης γνωριμίας, ο γιατρός θα αξιολογήσει την ανάγκη για ακτινοθεραπεία με ακτινοβολία και τα πιθανά αποτελέσματα της θεραπείας. Εκτός από την αξιολόγηση του ιατρικού ιστορικού, τη φυσική και κλινική εξέταση και την εκτίμηση των ιατρικών εξετάσεων, θα συζητηθούν τα οφέλη και  οι πιθανές παρενέργειες της ακτινοθεραπείας.

Ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος είναι αυτός που επιβλέπει την ομάδα ακτινοθεραπείας. Η ακτινοθεραπευτική  ομάδα περιλαμβάνει και άλλους ειδικευμένους γιατρούς, φυσικούς ιατρικής, τεχνολόγους ακτινοθεραπείας, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, διατροφολόγο και διοικητικό προσωπικό.  Η ομάδα της ακτινοθεραπείας συστήνεται από επαγγελματίες στον ιατρικό τομέα, με υψηλή εξειδίκευση και γνώση του αντικειμένου.