Ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την ακτινοθεραπεία

Ακτινοθεραπεία είναι η µέθοδος αποτελεσµατικής και ασφαλούς αντιµετώπισης νεοπλασιών, µέσω της εξωτερικής χορήγησης Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας.

Η µέθοδος της Ακτινοθεραπείας µπορεί να εφαρµοσθεί:

  • ως µονοθεραπεία (σε αρχόµενους όγκους),
  • σε συνδυασµό µε τη χηµειοθεραπεία (σε ανεγχείρητους όγκους), ή
  • σε συνδυασµό µε χειρουργική επέµβαση (προεγχειρητική, ενδοεγχειρητική, µετεγχειρητική).